Milujeme kvalitu a české tradice

Obchodní podmínky

Práva a povinnosti prodávajícího
Prodávající je společnost STUDIO trnka, s.r.o., V Podbabě 18, 160 00 Praha 6, IČ: 27942881, DIČ: CZ27942881, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 128238

 

Aktuální ceny za dopravu naleznete zde:

http://www.studiotrnka.cz/page/doprava-a-platba/

Vyřízení objednávky:

Prodávající se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce nakupujícího do deseti dnů od přijetí objednávky, nebo od přijetí platby na účet prodávajícího při platby předem.
Prodávající si vyhrazuje právo vyřídit objednávku kupujícího v delší dodací lhůtě než je stanovena v případě, že se vyskytnou nečekané okolnosti zabraňující dřívější vyřízení objednávky a v tomto případě je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit nejpozději do tří pracovních dnů od přijetí objednávky.
V případě, že zboží není skladem, prodávající do tří pracovních dnů oznámí kupujícímu termín vyřízení jeho objednávky.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky kupujícího, pokud na objednávce prokazatelně chybí údaje nutné k úspěšnému vyřízení či odeslání objednávky a nebo pokud nebude schopen požadované zboží dodat v objednaném množství nebo ceně.
Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.
Vrácení zboží:
V souladu se zákonem č. 367/2000 prodejce vrátí nakupujícímu částku zaplacenou za vrácené zboží poštovní poukázkou na původně udanou dodací adresu, bankovním převodem na účet kupujícího, nebo jiným způsobem na kterém se obě strany dohodnou ve lhůtě do čtrnácti pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodávajícího. Prodávající nevrací částky za poplatky související s odesláním zboží.

Ochrana osobních údajů

 1. Vážení klienti, abychom mohli plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musím zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sděluji:

   

  • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je Správce.

  • Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.

  • Zpracováváme vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.

  • Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání záruční doby.

  • Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

  • Abychom vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.

  • Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

  • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

  • Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

  • Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.

  • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.________________________________________
Práva a povinnosti kupujícího
Registrační údaje:
Nakupující má možnost se před každým nákupem v obchodu studiotrnka.cz zaregistrovat pomocí jména a hesla. Nakupující se zavazuje, že všechny údaje jím uvedené v registraci jsou pravdivé a úplné. Nakupující se zavazuje, že přihlašovací heslo a jméno nesdělí třetí osobě. Za případné zneužití přihlašovacího jména a hesla nenese prodávající odpovědnost.
Převzetí objednaného zboží:
Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou částku za objednané zboží včetně dopravného a dalších poplatků nutných k expedici zboží uvedených v potvrzení objednávky. V případě, že kupující zvolil způsob platby předem na bankovní účet, zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do čtrnácti dnů od jejího vystavení. Pokud prodávající neobdrží platbu v této lhůtě, vyhrazuje si právo zrušit objednávku kupujícího.


Stornování odeslané objednávky:
Nakupující má právo požadovat stornování již odeslané objednávky učiněné na stránkách obchodu studiotrnka.cz jen po předchozí dohodě s prodávajícím a nejpozději do dvou hodin od odeslání objednávky.
Odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu:
Dle zákona č. 367/2000 má nakupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží. Nakupující má tímto nárok na vrácení částky zaplacené za toto zboží (kromě částky za poštovné, balné, dobírku apod.) za splnění následujících podmínek:
a) vrácené zboží musí být v neporušeném, bezvadném stavu. Pokud je zboží prodáváno v originálním obalu (fólii) musí být vráceno nerozbalené v tomto obalu. Prodávající si vyhrazuje právo na posouzení a odmítnutí vrácení zboží v případě, že zboží jeví známky poškození nebo opakovaného používání.
b) nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce. K vrácenému zboží je třeba přiložit kopii složenky nebo faktury.
Vymazání údajů o zákazníkovi z databáze:
Nakupující má právo požádat o vymazání svých osobních údajů z databáze zákazníků obchodu studiotrnka.cz, za předpokladu, že dosud neučinil na tomto obchodě žádnou objednávku. Žádost musí být podána písemně a doručena na adresu prodávajícího a musí obsahovat přihlašovací jméno a heslo nakupujícího.

 

Záruka a reklamace  
Reklamační řád internetového obchodu trnka

 Není-li uvedeno jinak, je na každé zboží záruční lhůta 24 měsíců od okamžiku převzetí zboží kupujícím. Při reklamaci je nutné uvést důvod reklamace (popis závady) a zřetelně vadu označit. Reklamované zboží zašlete prodejci po předchozí telefonické dohodě včetně dokladu vystaveného prodávajícím. Dopravu zboží zpět k prodejci hradí kupující. Zboží zaslané dobírkou nebude převzato. Reklamované zboží zasílejte na adresu STUDIO trnka, s.r.o., V Podbabě 18, 160 00 Praha 6.

 Kupující může podat reklamaci e-mailem na adresu info@studiotrnka.cz, do předmětu zprávy, prosíme, uveďte slovo „reklamace“, telefonicky na +420 603 535 135

 Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do tří týdnů od přijetí reklamovaného zboží a o výsledku reklamace vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

 Prodávající reklamaci včetně odstranění vady vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Prodávající přijímá reklamace tiskových defektů maximálně do šesti měsíců od převzetí publikace. V případě oprávněné reklamace hradí doručení nového zboží prodávající. V případě neoprávněné reklamace prodávající bude nucen náklady spojené s posouzením reklamace kupujícímu zpětně přeúčtovat.

 Reklamace se nevztahují k námitkám na obsah knih.


V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte na info@studiotrnka.cz nebo na +420 603 535 135

 

Buďte s námi i na našem Instagramu studio.trnka
Chcete každý měsíc soutěžit o poukázku na 1000 Kč?
Sdílejte fotku s naším produktem, napište něco hezkého :-) a připojte #studiotrnka. Více informací o soutěži najdete zde.
instagram
instagram
instagram
instagram
instagram
instagram
Kontakty


+420 226 886 432

+420 733 372 330

 

objednavky@studiotrnka.cz

 

kancelář, sklad a objednávky:

V Podbabě 18, 160 00 Praha 6

 

Ověřeno zákazníky
overeno-zakazniky
23.05.2024
Rychlé a příjemné jednání. Milé dárky za objednávku.

  DESATERO mensi

  ODMENA

   

  © 2013-2024 Studio Trnka
  facebook instagram